Command:Import/cs

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština

Otevře dialogové okno pro Import externího souboru.

Naimportovat lze:

  • jiné Synfig soubory
  • obrázky
Obrázky se importují v původní velikosti, bez fixně nastavených rozměrů. Chcete-li aby se jejich rozměr po naimportování přizpůsoboval velikosti plátna, nastavte v "<Menu> → <Edit> → <Preferences> → <Misc.> → Scale New imported images to fit canvas" v Nastavení na ON
  • soubory typu .lst
  • soubory se zvukem
  • a jiné..

Podle to, jaký typ souboru importujete, můžete vkládat do projektu obrázky, sekvence obrázků, a další - viz možnosti importu

Také se podívejte na tyto importní skripty a jejich možnosti:

import z Gimpu

import SVG