Renderovat (Render)

From Synfig Studio :: Documentation
< Command:Render
Revision as of 00:31, 9 February 2017 by Want (Talk | contribs) (Created page with "{{Title|Renderovat (Render)}} {{Category|File Menu}} {{Category|Canvas Window}} {{Shortcut|F9}}: Otevře {{l|Render dialog|dialog pro renderovací volby}} pro nastavení poža...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština

F9: Otevře dialog pro renderovací volby pro nastavení požadovaných parametrů pro výstup z projektu (vlastností exportované sekvence obrázků nebo videa).