Command:Revert/cs

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština

Při této volbě se natáhne do paměti zpět již uložená verzi projektu.

V případě že ve stávající verzi projektu budou nějaké změny, budete upozorněni že projekt obsahuje změny, které nebyly uloženy.

Pokud tento dialog potvrdíte, bude s uzavřením stávající verze dokumentu ztrace i historie jeho změn. A z disku se načte uložená verze dokumentu.