Uložit jako (Save as)

From Synfig Studio :: Documentation
< Command:Save As
Revision as of 00:53, 9 February 2017 by Want (Talk | contribs) (Created page with "{{Title|Uložit jako (Save as) }} {{Category|File Menu}} {{Category|Canvas Window}} Otevře dialog pro uložení aktuálního projektového souboru pod jiným názvem. :Proj...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština

Otevře dialog pro uložení aktuálního projektového souboru pod jiným názvem.

Projekt lze uložit jako…
  • ".sifz" komprimovaný projektový soubor
  • ".sfg" jako komprimovaný kontejner v zip formáti s vloženými obrázky, zvukovými soubory, atd..
  • jako nekomprimovaný projektový soubor s příponou ".sif", v takovém případě to však bude pěkně velký soubor.
Nejlépe uděláte, když v názvu nepoužijete žádný znak tečky '.', a necháte synfig aby sám přiřadil odpovídající příponu .sifz, a nebo .sif či .sfg pokud zvolíte jinou formu pro uložení projektového souboru.
Viz též Synfig - formáty souborů.