Distort Inside Parameter/cs

From Synfig Studio :: Documentation
< Distort Inside Parameter
Revision as of 15:53, 13 March 2017 by Want (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • češtinaZkreslení na vnitřní straně Mandelbrotovy množiny (Zapnuto/Vypnuto)
Image:mandelbrot-distort_inside-on_off.png
Zkreslení oka víru 
Image:twirl-distort_inside.png


Languages Language: 

English • čeština