Przegląd

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Line 22: Line 22:
 
W obu przypadkach rolą Synfig Studio jest wypełnienie luk między klatkami (zwanymi także "keyframes") w celu uzyskania gładkiej, płynnej animacji. Ten proces nosi nazwę "tweening". Ale tweening nie jest jedyną zaletą Synfig Studio.
 
W obu przypadkach rolą Synfig Studio jest wypełnienie luk między klatkami (zwanymi także "keyframes") w celu uzyskania gładkiej, płynnej animacji. Ten proces nosi nazwę "tweening". Ale tweening nie jest jedyną zaletą Synfig Studio.
  
Chociaż Studio Synfig nie jest bezpośrednio przeznaczony do rysowania animacji klatka po klatce, może być stosowany do przetworzenia twojej ręcznie narysowanej animacji poklatkowej do filmowej jakości poziomu. Artysta przekształca każdą klatkę danych bitmapy na format wektorowy. Ten proces, nosi nazwę "tracing", zwykle odbywa się ręcznie poprzez budowę kształtów wektorowych na powierzchni bitmapy. Some fun and fascinating effects can be applied during the creation process to achieve a professional animation look. Niektóre zabawne i fascynujące efekty mogą być zastosowane w czasie procesu tworzenia dla osiągnięcia profesjonalnie wyglądającej animacji.
+
Chociaż Studio Synfig nie jest bezpośrednio przeznaczony do rysowania animacji klatka po klatce, może być stosowany do przetworzenia twojej ręcznie narysowanej animacji poklatkowej do filmowej jakości poziomu. Artysta przekształca każdą klatkę danych bitmapy na format wektorowy. Ten proces, nosi nazwę "tracing", zwykle odbywa się ręcznie poprzez budowę kształtów wektorowych na powierzchni bitmapy. Niektóre zabawne i fascynujące efekty mogą być zastosowane w czasie procesu tworzenia dla osiągnięcia profesjonalnie wyglądającej animacji.
 
<!-- TODO: Illustration - bitmap image and same image traced in Synfig Studio -->
 
<!-- TODO: Illustration - bitmap image and same image traced in Synfig Studio -->
  
Synfig Studio daje elastyczną kontrolę nad powtarzającymi się danymi, takimi jak barwniki, właściwości outline, tekstur, obrazów i wiele innych - nawet trajektorie animacji i ich działań (zestawy). Re-using repeated data is done by linking. And for serious animation projects, Synfig Studio has the power to deliver to your satisfaction.
+
Synfig Studio daje elastyczną kontrolę nad powtarzającymi się danymi, takimi jak barwniki, właściwości outline, tekstur, obrazów i wiele innych - nawet trajektorie animacji i ich działań (zestawy). Ponowne wykorzystanie powtarzających się danych odbywa się poprzez połączenie. A dla poważnych projektów animacji, Synfig Studio potrafi cię zadowolić.
  
Among the plain linking pieces of artwork data you can also define relations between them using a set of functions. That allows the artist to create automatic animation based on the defined laws and brings the whole animation process to a new level.
+
Wśród zwykłych kawałków łączących dane dzieł sztuki można również określić stosunki między nimi za pomocą zestawu funkcji. To pozwala artyście stworzyć automatyczną animację na podstawie określonych praw i doprowadza cały proces animacji do nowego poziomu.
 
<!-- TODO: Example illustration of parabolic shot -->
 
<!-- TODO: Example illustration of parabolic shot -->
 
<!-- TODO: Write a few lines here that Synfig can be used to produce simple animations too -->
 
<!-- TODO: Write a few lines here that Synfig can be used to produce simple animations too -->
  
Synfig Studio's features are covered in detail within this manual.
+
Cechy Synfig Studio są szczegółowo opisane w niniejszej instrukcji.
  
  

Revision as of 11:14, 14 April 2012

Warning!

This page contains outdated information.

The release of Synfig Studio 0.64.0 introduced new terminology and this translated page needs to be updated according to original English text.

You can help updating this page - see instructions here. Thank you!

warning end


Navigation Navigation:  Manual>>

Synfig Studio jest to oprogramowanie do tworzenia animacji wektorowej 2D, na licencji open-source. Jest przeznaczony do produkcji filmowej jakości animacji z mniejszą ilością ludzi i zasobów.

Jak pewnie wiecie, animacja jest to szybkie wyświetlanie sekwencji obrazów tworzących iluzję ruchu. Tradycyjnie animacja 2D jest tworzona po przez rysowanie każdego obrazu osobno. Obrazy te noszą nazwę "klatek [frames]". Ta metoda nazywa się "animacja poklatkowa [frame-by-frame animation]". Złudzenie ruchu wymaga wiele takich klatek. Metoda ta jest powolna, wymagająca wiele czasu i nakładów.

Synfig Studio korzysta z dwóch technik to draw these frames:

  • Morphing animation
  • Cutout animation

Morphing bierze dwa obrazy i tworzy płynne przejście między nimi. Odbywa się to przez zmianę jednego kształtu w drugi, często wspomagane za pomocą punktów kontrolnych. Synfig Studio morphs vector kształtuje się automatycznie. Animacja odbywa się po prostu poprzez dostarczanie rysunków na kluczowych stanowiskach w stosunkowo szerokich przedziałach czasowych. Artysta dostarcza tyle klatek, ile potrzeba do stworzenia prostego wyrażenia ruchu na scenie. Synfig Studio zajmuje się tworzeniem w-pomiędzy klatkami.

Cutout animation jest tworzona przez podział obiektów na dwie części i zastosowanie kilku prostych przekształceń do nich (jak przemieszczenie, obrót lub skalowanie) w różnych punktach w czasie. Synfig Studio używa tych wartości do interpolacji ruchu w-pomiędzy klatkami. Cutout animation może być wytworzone z obrazów bitmapowych lub grafiki wektorowej.

W obu przypadkach rolą Synfig Studio jest wypełnienie luk między klatkami (zwanymi także "keyframes") w celu uzyskania gładkiej, płynnej animacji. Ten proces nosi nazwę "tweening". Ale tweening nie jest jedyną zaletą Synfig Studio.

Chociaż Studio Synfig nie jest bezpośrednio przeznaczony do rysowania animacji klatka po klatce, może być stosowany do przetworzenia twojej ręcznie narysowanej animacji poklatkowej do filmowej jakości poziomu. Artysta przekształca każdą klatkę danych bitmapy na format wektorowy. Ten proces, nosi nazwę "tracing", zwykle odbywa się ręcznie poprzez budowę kształtów wektorowych na powierzchni bitmapy. Niektóre zabawne i fascynujące efekty mogą być zastosowane w czasie procesu tworzenia dla osiągnięcia profesjonalnie wyglądającej animacji.

Synfig Studio daje elastyczną kontrolę nad powtarzającymi się danymi, takimi jak barwniki, właściwości outline, tekstur, obrazów i wiele innych - nawet trajektorie animacji i ich działań (zestawy). Ponowne wykorzystanie powtarzających się danych odbywa się poprzez połączenie. A dla poważnych projektów animacji, Synfig Studio potrafi cię zadowolić.

Wśród zwykłych kawałków łączących dane dzieł sztuki można również określić stosunki między nimi za pomocą zestawu funkcji. To pozwala artyście stworzyć automatyczną animację na podstawie określonych praw i doprowadza cały proces animacji do nowego poziomu.

Cechy Synfig Studio są szczegółowo opisane w niniejszej instrukcji.


Navigation Navigation:  Manual>>