Blednutí (Fade Out)

From Synfig Studio :: Documentation
< Fade Out Parameter
Revision as of 11:53, 13 March 2017 by Want (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština"Blednutí" (Fade Out) je booleánský parametr, použitý pouze u vrstvy Kruhové rozostření (Radial Blur), kterým se nastavuje zda-li se má pro vykreslení rozostření použít lineární nebo exponenciální barevný přechod.


Languages Language: 

English • čeština