Velikost (Size)

From Synfig Studio :: Documentation
< Size Parameter
Revision as of 21:42, 15 March 2017 by Want (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • češtinaParametricky určený bod, který svým postavením vůči výchozímu bodu Pozice (Origin) – případně středu plošky – určuje velikost a případně i výsledný tvar a formu generované položky.

Pozor, ani jeden z parametrů určujících pozici bodu nesmí mít hodnotu = O!

Vyskytuje se u těchto vrstev:


Languages Language: 

English • čeština