Stroboscope Layer/cs

From Synfig Studio :: Documentation
< Stroboscope Layer
Revision as of 22:35, 2 March 2017 by Want (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština


Layer icon.png

O vrstvě Stroboskop

"Stroboskop" (Stroboscope) je vrstva, která v pravidelných intervalech zobrazuje vrstvy, které překrývá. Výsledkem animace je trhaný pohyb, jako když má animace nastavenou nízkou snímkovou frekvenci (FPS). Je to tím, že obraz zobrazených překrytých vrstev se změní až, poté, co dojde na další interval.

Parametry stroboskopu

Stroboskop má pouze dva parametry:

Název Hodnota Typ
Type real icon.png Úroveň 0.000000u real
Type real icon.png Frekvence 2.000000u real

Frekvence

"Frekvence" určuje interval (ve snímcích za sekundu), v jakém se mají překryté vrstvy zobrazit. Tento parametr nemá žádný vliv na nastavení snímkové frekvence animace. Pouze u vrstev, na které je stroboskop aplikován, se bude zdát pohyb trhaný.


Languages Language: 

English • čeština