Terminology

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
m
m (Reworked by russion version of page)
Line 8: Line 8:
 
S vydáním verze '''0.64.0''' v květnu 2013, došlo u Synfig Studia ke změnám v terminologii a objevily se i nové ikony. Přehled změn je uveden v následující tabulce, která uvádí i ekvivalenty s nimiž se můžete setkat u české jazykové mutace dokumentace:
 
S vydáním verze '''0.64.0''' v květnu 2013, došlo u Synfig Studia ke změnám v terminologii a objevily se i nové ikony. Přehled změn je uveden v následující tabulce, která uvádí i ekvivalenty s nimiž se můžete setkat u české jazykové mutace dokumentace:
  
{|
+
{| border="0" align="left" style="border-collapse" cellpadding="3" cellspacing="0"
! Původní !! Stávající !!  
+
|-style="background:silver"
 +
! Původní termín !! Stávající termín !! Česká terminologie
 
|-
 
|-
| [[Ducks]]  
+
|| [[Ducks]]  
| [[Handle]]
+
|| {{L|Handle}}
| Táhlo, kontrolní bod, řídící bod
+
|| Kontrolní bod / Táhlo
 +
 
 +
|-style="background:#eeeeee"
 +
|| Curves Panel
 +
|| {{L|Graphs Panel}}
 +
|| Grafy
 +
 
 
|-
 
|-
| Curves Panel
+
|| Encapsulate
| [[Graphs Panel]]
+
|| {{L|Group}} (icon reworked)
|  
+
|| Seskupit
 +
 
 +
|-style="background:#eeeeee"
 +
|| Paste Canvas / Inline Canvas layer
 +
|| {{L|Group Layer}} (icon reworked)
 +
||
 +
 
 
|-
 
|-
| Encapsulate
+
|| {{L|Group}}
| [[Group]] (icon reworked)
+
|| {{L|Set}} (icon reworked)
| Seskupit
+
|| Skupina, sada
 +
 
 +
|-style="background:#eeeeee"
 +
|| Add/remove from Group  
 +
|| Add/remove from Set (icon reworked)
 +
|| Přidat/odstranit ze skupiny
 +
 
 
|-
 
|-
| Paste Canvas / Inline Canvas layer
+
|| BLine
| [[Group Layer]] (icon reworked)
+
|| {{L|Spline}}
|
+
|| Křivka
 +
 
 +
|-style="background:#eeeeee"
 +
|| BLine Point
 +
|| Spline Point
 +
|| Bod na křivce
 +
 
 
|-
 
|-
| Group
+
|| BLine Tool
| [[Set]] (icon reworked)
+
|| {{L|Spline Tool}}
| Skupina, sada
+
|| Pero, nástroj pro kreslení křivek
 +
 
 +
|-style="background:#eeeeee"
 +
|| Params Panel
 +
|| {{L|Parameters Panel}}
 +
|| Parametry
 +
 
 
|-
 
|-
| Add/remove from Group
+
|| Children Panel
| Add/remove from Set (icon reworked)
+
|| {{L|Library Panel}}
| Přidat/odstranit ze sady (skupiny)
+
|| Knihovna, seznam vytvořených knihoven
|-
+
 
| BLine
+
|-style="background:#eeeeee"
| [[Spline]]
+
|| CPoint
| Křivka
+
|| {{L|Color Stop}}
|-
+
|| Kontrolní bod barvy (používá se pro nastavení gradientu)
| BLine Point
+
 
| [[Spline Point]]
+
| Bod na křivce
+
|-
+
| BLine Tool
+
| [[Spline Tool]]
+
| Nástroj ke kreslení křivek, pero
+
|-
+
| Params Panel
+
| [[Parameters Panel]]
+
| Parametry
+
|-
+
| Children Panel
+
| [[Library Panel]]
+
| Knihovny
+
|-
+
| CPoint
+
| [[Color Stop]]
+
|
+
 
|}
 
|}

Revision as of 15:21, 3 February 2017

Languages Language: 

English • čeština • Deutsch • français • русский • 中文(中国大陆)‎ todo show the icons changes

S vydáním verze 0.64.0 v květnu 2013, došlo u Synfig Studia ke změnám v terminologii a objevily se i nové ikony. Přehled změn je uveden v následující tabulce, která uvádí i ekvivalenty s nimiž se můžete setkat u české jazykové mutace dokumentace:

Původní termín Stávající termín Česká terminologie
Ducks Handle Kontrolní bod / Táhlo
Curves Panel Grafy Grafy
Encapsulate Group (icon reworked) Seskupit
Paste Canvas / Inline Canvas layer Group Layer (icon reworked)
Group Set (icon reworked) Skupina, sada
Add/remove from Group Add/remove from Set (icon reworked) Přidat/odstranit ze skupiny
BLine Křivka (Spline) Křivka
BLine Point Spline Point Bod na křivce
BLine Tool Spline Tool Pero, nástroj pro kreslení křivek
Params Panel Parameters Panel Parametry
Children Panel Library Panel Knihovna, seznam vytvořených knihoven
CPoint Color Stop Kontrolní bod barvy (používá se pro nastavení gradientu)


Languages Language: 

English • čeština • Deutsch • français • русский • 中文(中国大陆)‎