Terminology

From Synfig Studio :: Documentation
< Terminology
Revision as of 13:29, 3 February 2017 by Want (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština • Deutsch • français • русский • 中文(中国大陆)‎ todo show the icons changes

S vydáním verze 0.64.0 v květnu 2013, došlo u Synfig Studia ke změnám v terminologii a objevily se i nové ikony. Přehled změn je uveden v následující tabulce, která uvádí i ekvivalenty s nimiž se můžete setkat u české jazykové mutace dokumentace:

Původní Stávající
Ducks Handle Táhlo, kontrolní bod, řídící bod
Curves Panel Graphs Panel
Encapsulate Group (icon reworked) Seskupit
Paste Canvas / Inline Canvas layer Group Layer (icon reworked)
Group Set (icon reworked) Skupina, sada
Add/remove from Group Add/remove from Set (icon reworked) Přidat/odstranit ze sady (skupiny)
BLine Spline Křivka
BLine Point Spline Point Bod na křivce
BLine Tool Spline Tool Nástroj ke kreslení křivek, pero
Params Panel Parameters Panel Parametry
Children Panel Library Panel Knihovny
CPoint Color Stop


Languages Language: 

English • čeština • Deutsch • français • русский • 中文(中国大陆)‎