Vír (Twirl)

From Synfig Studio :: Documentation
< Twirl Layer
Revision as of 01:40, 4 March 2017 by Want (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština


Layer distortion twirl icon.png

O vrstvě Vír

"Vír" (Twirl) je vrstva, která deformuje překryté vrstvy tak, že se zdá jako by se ztrácely ve víru. Intenzita víru se nastavuje úhlem rotace – čím vyšší, tím prudší se vír jeví.

Velikost víru určuje poloměr kružnice, a zkreslení obrazu lze aktivovat zvlášť jak pro její vnitřní stranu, tak vnější.

Ukázky

Parametery víru

Name Value Type
Type vector icon.png Střed 0.00000u,0.000000u vector
Type real icon.png Poloměr 1.00000u real
Type angle icon.png Rotace 0.00° angle
Type bool icon.png Vnitřní zkreslení
 
bool
Type bool icon.png Zkreslení vnější
 
bool


Languages Language: 

English • čeština