Systém jednotek

From Synfig Studio :: Documentation
< Unit System
Revision as of 17:18, 22 February 2017 by Want (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • češtinaSynfig Studio dovoluje používat pro nastavení parametrů několik systémů jednotek:

 • jednotky (u)
 • pixely (px)
 • body (pt)
 • palce (in)
 • metry (m)
 • centimetry (cm)
 • milimetry (mm)

Výchozí jednotkou je pixel, ale pokud v hlavním menu klikne na položku "Upravit → Nastavení…", otevřete dialogové okno, kde si v záložce "Základní nastavení" nastavíte systém jednotek, jaký chcete.

Pro přepočet platí, že:

 • 1cm = 0.01m = 10mm
 • 1in = 2.54cm
 • 1in = 72pt
 • 1u = (šířka okénka v pixelech)/(šířka plochy v pixelech)px
 • 1in = (res)px
Příklad 
U dokumentu s okénkem o rozměru 480 x 270 pixelů, při ploše s nastavením levého horního rohu (-4,2.25) a dolního pravého rohu (4,-2.25), má plocha velikost 8 x 4.5 jednotek (unit), takže velikost 1u odpovídá 60px ( 480px / 8u = 60 px/u).

Při: Při rozlišení v ose X i Y = 36, odpovídá 1in = 72pt = 36px = 0.6u.

Při: Při rozlišení v ose X i Y = 72, odpovídá 1in = 72pt = 72px = 1.2u.

A tomu odpovídají následující převodní vztahy mezi všemi použitelnými systémy jednotek:

72 DPI: (1m = 100cm = 1000mm = 39.37in = 2834.65pt) = (2834.65px = 47.24u)
36 DPI: (1m = 100cm = 1000mm = 39.37in = 2834.65pt) = (1417.32px = 23.62u)


Languages Language: 

English • čeština