Muutospiste

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Line 24: Line 24:
 
Muutospisteen napsautus oikealla napilla näyttää kohdevalikon, joka sisältää seuraavat kohdat:
 
Muutospisteen napsautus oikealla napilla näyttää kohdevalikon, joka sisältää seuraavat kohdat:
 
* Hyppää: Asettaa tämänhetkisen ajan muutospisteen ajaksi.
 
* Hyppää: Asettaa tämänhetkisen ajan muutospisteen ajaksi.
* Muokkaa muutospistettä: Näkyy vain yksilehtisille muutospisteille. Avaa ikkunan, josta voi muuttaa erinäisiä arvoja. [[Category: Finnish translation|kirjoita kuvaus]]
+
* Muokkaa muutospistettä: Näkyy vain yksilehtisille muutospisteille. Avaa ikkunan, josta voi muuttaa erinäisiä arvoja. [[Category: Finnish translation FIXME|kirjoita kuvaus]]
 
* Kahdenna: Näkyy vain yksilehtisille muutospisteille. Tekee muutospisteestä kopion nykyiseen ajankohtaan.
 
* Kahdenna: Näkyy vain yksilehtisille muutospisteille. Tekee muutospisteestä kopion nykyiseen ajankohtaan.
 
* Poista: Näkyy vain yksilehtisille muutospisteille. Poistaa muutospisteen.
 
* Poista: Näkyy vain yksilehtisille muutospisteille. Poistaa muutospisteen.
 
* Muuta tulo/lähtöinterp.: Näkyy vain monilehtisille muutospisteille. Mahdollistaa tulo- tai lähtöinterpoloinnin asetusten muuttamisen muutospisteille ja kaikille sen lapsille. Se muokataanko lähtö- vai tulopuolta riippuu siitä kumpaa muutospisteen puolikasta napsautetaan.
 
* Muuta tulo/lähtöinterp.: Näkyy vain monilehtisille muutospisteille. Mahdollistaa tulo- tai lähtöinterpoloinnin asetusten muuttamisen muutospisteille ja kaikille sen lapsille. Se muokataanko lähtö- vai tulopuolta riippuu siitä kumpaa muutospisteen puolikasta napsautetaan.
  
== Interpolation ==
+
== Interpolointi ==
  
Each waypoint has an 'In' and an 'Out' interpolation setting, which
+
Kaikille muutospisteille voi asettaa tulo- ja lähtöinterpoloinnin, joka kertoo millä tavalla siihen liittyvä ominaisuus muuttuu — ajan suhteen suoraviivaisesti vai käyrää seuraten.
determines the manner in which its parameter changes - whether it
+
changes linearly over time, or follows a curve.
+
  
The 'In' interpolation defines how the parameter changes in the
+
Tulointerpolointi ohjaa ominaisuuden muuttumista muutospistettä edeltävänä aikana, ja lähtöinterpolointi sen jälkeisenä aikana. Käytettävissä on seuraavat interpolointityypit:
moments before the waypoint is reached, and 'Out' defines how it
+
changes in the moments after the waypoint. Available interpolation
+
types are as follows:
+
  
* {{l|TCB|TCB Smooth}}: If you imagine a graph of the parameter's value against time, using the TCB interpolation type will fit a smooth curve between adjacent waypoints, much like the bline tool fits smooth curves between adjacent bline vertices.
+
* {{l|TCB|KJV-pehmeä}}: Jos ominaisuuden muutos ajan suhteen ajatellaan kuvaajana, KJV-interpolointi sovittaa pehmeän käyrän peräkkäisten muutospisteiden väliin, suurinpiirtein samaan tapaan kuin B-viivatyökalu sovittaa pehmeitä käyriä peräkkäisten kärkipisteiden välille.
* Constant: Stops the animation.
+
* Vakio: Keskeyttää animaation.
* Linear: The graph of parameter value against time is a straight line.
+
* Suoraviivainen: Ominaisuuden kuvaaja ajan suhteen on suora viiva.
* Ease In/Out: The graph is horizontal as it leaves the waypoint.
+
* Rento tulo/lähtö: Kuvaaja on vaakatasossa, kun se lähtee muutospisteestä.
* Manual: TODO (allows manual adjustment of {{l|TCB}} variables?)
+
* Käsisäätöinen: [[Category: Finnish translation FIXME|kirjoita kuvaus]] ({{l|TCB|KJV}}-arvojen säätö käsin?)
* Undefined: This is only shown for multi-leaf waypoints, where there is more than one different interpolation type amongst its leaf waypoints.
+
* Määrittelemätön: Tämä näkyy vain monilehtisissä muutospisteissä, kun sen lehtimuutospisteiden joukossa on erilaisia interpolointityyppejä.
  
=== Graphical Representation ===
+
=== Ulkonäkö ===
  
The color and shape of the waypoint as displayed in the timetrack
+
Aikaraidassa näytettävien muutospisteiden symboloiden väri ja muoto kertovat muutospisteen interpolointityypin:
indicates its interpolation type:
+
  
 
http://dooglus.rincevent.net/synfig/waypoint-colours.png
 
http://dooglus.rincevent.net/synfig/waypoint-colours.png
  
Each waypoint is split into two halves. The left half indicates its
+
Kaikki muutospisteet on jaettu kahteen puolikkaaseen. Vasen puoli kuvaa pisteen tulointerpolointia ja oikea puoli sen lähtöinterpolointia. Siksipä mahdollisia yhdistelmiä on iso joukko. Seuraavat muutospisteet on saatu yhden B-viivan viidestä kärjestä:
'in interpolation' and the right half indicates its 'out
+
interpolation', so many different combinations are possible. The
+
following waypoints are from 5 vertices of a single bline:
+
  
 
http://dooglus.rincevent.net/synfig/waypoints-all.png
 
http://dooglus.rincevent.net/synfig/waypoints-all.png
  
Note: the .sif file used to generate these screenshots is
+
Huom: kuvien valmistukseen käytetyn .sif-tiedoston voi ladata. [http://dooglus.rincevent.net/synfig/waypoint-examples.sif]
available. [http://dooglus.rincevent.net/synfig/waypoint-examples.sif]
+
  
Here is an [http://dooglus.rincevent.net/synfig/interpolation.sif
+
Täällä on [http://dooglus.rincevent.net/synfig/interpolation.sif
experimental .sif file] showing 25 different blobs, and how they move
+
kokeeksi tehty .sif-tiedosto], joka näyttää 25 pallukkaa ja niiden liikkeen eri muutospisteyhdistelmien kanssa. Siitä tulee [http://dooglus.rincevent.net/synfig/interpolation.avi 634-kiloinen .avi-tiedosto], ja sen voi ladata matalatarkkuuksisena versiona [http://www.youtube.com/watch?v=SI1VaH2psts YouTubesta].  Pane merkille, että:
with different combinations of waypoints. It renders to a
+
* pallukat, joissa on punaista (vakio) eivät liiku ollenkaan
[http://dooglus.rincevent.net/synfig/interpolation.avi 634K .avi
+
* keltaiset (suoraviivaiset) puoliskot "pomppaavat" seinistä
file], and is available in lower resolution
+
* siniset (rennot) puoliskot liukuvat pehmeästi seinän viereen
[http://www.youtube.com/watch?v=SI1VaH2psts on YouTube].  Notice how:
+
* vihreät (KJV-pehmeät) puoliskot pomppaavat ylhäällä (animaatio on yksinkertainen alas-ylös-animatio, jota ajetaan kehässä, joten ylälaidassa ei ole "ympäristöä", johon KJV voisi sovittaa käyrän), mutta kääntyvät pehmeästi alhaalla
* the blobs with any red (constant) on them don't move at all
+
* violetit (käsisäätöiset) puoliskot käyttäytyvät omituisesti [[Category: Finnish translation FIXME|kirjoita kuvaus]]
* the yellow (linear) sides of blobs 'bounce' off the walls
+
* the cyan (ease) sides slow gracefully to a halt at the walls
+
* the green (TCB smooth) sides bounce at the top (the animation is a single down-and-up animation, looped, so there's no 'context' at the top for the TCB to fit the curve to) but act smoothly at the bottom
+
* the purple (manual) sides act strangely (TODO!)
+
  
The 'undefined' (grey) symbol is used when the row in the timetrack
+
Määrittelemätöntä (harmaata) symbolia käytetään, kun aikaraitapaneelin rivi sisältää useita muutospisteitä. Esimerkiksi rivi "kärjet" sisältää kaikki B-viivaan kuuluvat kärjet. Kullakin kärjellä voi olla useita muutospisteitä, joilla on kaikilla eri interpolointi. Jos kaikilla on sama interpolointi, käytetään vastaavaa symbolia. Muussa tapauksessa näytetään harmaa "määrittelemätön"-symboli.
dialog represents multiple waypoints.  For example, the 'vertices'
+
row represents all the vertices making up a bline. Each of those
+
vertices can have multiple waypoints, each with different
+
interpolations. If all the interpolations are the same, that
+
interpolation's symbol will be used. Otherwise, the grey 'undefined'
+
symbol is used.
+
  
The following waypoints are from the 'vertices' row of the same bline
+
Seuraavat muutospisteet ovat edellä mainitun B-viivan "kärjet"-riviltä. Siitä, että kaikkien muutospisteiden vasen puoli on värillinen, voi päätellä, että kaikkien kärkien tulointerpolointi on sama, ja vastaavasti harmaasta oikeasta puolesta voi päätellä, että kaikissa sarakkeissa on useita eri lähtöinterpolointeja.
as before. Notice that since the left side of each of the waypoints
+
is colored, indicating that the 'in' interpolation of the vertices
+
are the same for all vertices, whereas the right side is grey,
+
indicating that there is more than one 'out' interpolation in each
+
column.
+
  
 
http://dooglus.rincevent.net/synfig/waypoints-undef.png
 
http://dooglus.rincevent.net/synfig/waypoints-undef.png
 
TODO: rewrite the above so it doesn't hurt the brain so much.
 
 
[[Category:Finnish translation FIXME]]
 

Revision as of 20:06, 23 October 2010

Languages Language: 

English • suomi • français

Warning!

This page contains outdated information.

The release of Synfig Studio 0.64.0 introduced new terminology and this translated page needs to be updated according to original English text.

You can help updating this page - see instructions here. Thank you!

warning end


Johdanto

Muutospisteet ovat aikaraita-paneelissa näkyviä symboleita. Aina kun jotain ominaisuutta muutetaan animaatiomuokkaus-tilassa, syntyy uusi muutospiste. Esimerkiksi kun liikutat B-viivan jonkin kärjen tangenttikahvaa, asetetaan aikaraitaan muutospiste ilmaisemaan tätä muutosta. Oikeastaan et muokannutkaan tangenttia, vaan kahta eri tangentin määrittävää ominaisuutta: sen kulmaa ("Theta") ja sen pituutta ("Säde"). Tangenttipisteen avaaminen ominaisuuspaneeliin paljastaa, että kummankin mainitun ominaisuuden kohdalle on lisätty muutospiste.

Yhden ainoan tangenttikahvan liikuttamisen seurauksena asetetaan seuraavat muutospisteet:

 • tangentin pituus muuttui ("Säde")
 • tangentin kulma muuttui ("Theta")
  • tangentti muuttui ("Tangentti 1")
   • kärki muuttui ("Kärki 001")
    • kärjet muuttuivat ("Kärjet")

Näistä vain kaksi ensimmäistä ovat lehtimuutospisteitä — muut ovat niiden isämuutospisteitä (ja esi-isämuutospisteitä).

Asioiden nykytilanteessa on mahdollista poistaa vain yksi lehtimuutospiste kerrallaan. Jos esimerkiksi haluat poistaa edellä tangenttikahvaan tehdyn muutoksen, sinun täytyy avata tangentti ja poistaa sekä "Theta"- että "Säde"-muutospiste. Mahdollisuus poistaa kokonainen muutospisteiden puu yhdellä napsautuksella olisi kätevä, samoin kuin mahdollisuus valita useita muutospisteitä kerrallaan ja käsitellä niitä yhtenä könttinä.

Muutospisteiden muokkaus

Muutospisteden raahaaminen sivusuunnassa hiiren vasemalla napilla muuttaa sitä hetkeä, milloin ne vaikuttavat ominaisuuksiinsa. Jos raahaat isäominaisuuden muutospistettä, kaikki sen lapsimuutospisteet liikkuvat mukana.

Muutospisteen napsautus oikealla napilla näyttää kohdevalikon, joka sisältää seuraavat kohdat:

 • Hyppää: Asettaa tämänhetkisen ajan muutospisteen ajaksi.
 • Muokkaa muutospistettä: Näkyy vain yksilehtisille muutospisteille. Avaa ikkunan, josta voi muuttaa erinäisiä arvoja.
 • Kahdenna: Näkyy vain yksilehtisille muutospisteille. Tekee muutospisteestä kopion nykyiseen ajankohtaan.
 • Poista: Näkyy vain yksilehtisille muutospisteille. Poistaa muutospisteen.
 • Muuta tulo/lähtöinterp.: Näkyy vain monilehtisille muutospisteille. Mahdollistaa tulo- tai lähtöinterpoloinnin asetusten muuttamisen muutospisteille ja kaikille sen lapsille. Se muokataanko lähtö- vai tulopuolta riippuu siitä kumpaa muutospisteen puolikasta napsautetaan.

Interpolointi

Kaikille muutospisteille voi asettaa tulo- ja lähtöinterpoloinnin, joka kertoo millä tavalla siihen liittyvä ominaisuus muuttuu — ajan suhteen suoraviivaisesti vai käyrää seuraten.

Tulointerpolointi ohjaa ominaisuuden muuttumista muutospistettä edeltävänä aikana, ja lähtöinterpolointi sen jälkeisenä aikana. Käytettävissä on seuraavat interpolointityypit:

 • KJV-pehmeä: Jos ominaisuuden muutos ajan suhteen ajatellaan kuvaajana, KJV-interpolointi sovittaa pehmeän käyrän peräkkäisten muutospisteiden väliin, suurinpiirtein samaan tapaan kuin B-viivatyökalu sovittaa pehmeitä käyriä peräkkäisten kärkipisteiden välille.
 • Vakio: Keskeyttää animaation.
 • Suoraviivainen: Ominaisuuden kuvaaja ajan suhteen on suora viiva.
 • Rento tulo/lähtö: Kuvaaja on vaakatasossa, kun se lähtee muutospisteestä.
 • Käsisäätöinen: (KJV-arvojen säätö käsin?)
 • Määrittelemätön: Tämä näkyy vain monilehtisissä muutospisteissä, kun sen lehtimuutospisteiden joukossa on erilaisia interpolointityyppejä.

Ulkonäkö

Aikaraidassa näytettävien muutospisteiden symboloiden väri ja muoto kertovat muutospisteen interpolointityypin:

waypoint-colours.png

Kaikki muutospisteet on jaettu kahteen puolikkaaseen. Vasen puoli kuvaa pisteen tulointerpolointia ja oikea puoli sen lähtöinterpolointia. Siksipä mahdollisia yhdistelmiä on iso joukko. Seuraavat muutospisteet on saatu yhden B-viivan viidestä kärjestä:

waypoints-all.png

Huom: kuvien valmistukseen käytetyn .sif-tiedoston voi ladata. [1]

Täällä on [http://dooglus.rincevent.net/synfig/interpolation.sif kokeeksi tehty .sif-tiedosto], joka näyttää 25 pallukkaa ja niiden liikkeen eri muutospisteyhdistelmien kanssa. Siitä tulee 634-kiloinen .avi-tiedosto, ja sen voi ladata matalatarkkuuksisena versiona YouTubesta. Pane merkille, että:

 • pallukat, joissa on punaista (vakio) eivät liiku ollenkaan
 • keltaiset (suoraviivaiset) puoliskot "pomppaavat" seinistä
 • siniset (rennot) puoliskot liukuvat pehmeästi seinän viereen
 • vihreät (KJV-pehmeät) puoliskot pomppaavat ylhäällä (animaatio on yksinkertainen alas-ylös-animatio, jota ajetaan kehässä, joten ylälaidassa ei ole "ympäristöä", johon KJV voisi sovittaa käyrän), mutta kääntyvät pehmeästi alhaalla
 • violetit (käsisäätöiset) puoliskot käyttäytyvät omituisesti

Määrittelemätöntä (harmaata) symbolia käytetään, kun aikaraitapaneelin rivi sisältää useita muutospisteitä. Esimerkiksi rivi "kärjet" sisältää kaikki B-viivaan kuuluvat kärjet. Kullakin kärjellä voi olla useita muutospisteitä, joilla on kaikilla eri interpolointi. Jos kaikilla on sama interpolointi, käytetään vastaavaa symbolia. Muussa tapauksessa näytetään harmaa "määrittelemätön"-symboli.

Seuraavat muutospisteet ovat edellä mainitun B-viivan "kärjet"-riviltä. Siitä, että kaikkien muutospisteiden vasen puoli on värillinen, voi päätellä, että kaikkien kärkien tulointerpolointi on sama, ja vastaavasti harmaasta oikeasta puolesta voi päätellä, että kaikissa sarakkeissa on useita eri lähtöinterpolointeja.

waypoints-undef.png


Languages Language: 

English • suomi • français