Muutospiste

From Synfig Studio :: Documentation
< Waypoint
Revision as of 22:52, 22 October 2010 by Mikalaari (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • suomi • français

Warning!

This page contains outdated information.

The release of Synfig Studio 0.64.0 introduced new terminology and this translated page needs to be updated according to original English text.

You can help updating this page - see instructions here. Thank you!

warning end


Johdanto

Muutospisteet ovat aikaraita-paneelissa näkyviä symboleita. Aina kun jotain ominaisuutta muutetaan animaatiomuokkaus-tilassa, syntyy uusi muutospiste. Esimerkiksi kun liikutat B-viivan jonkin kärjen tangenttikahvaa, asetetaan aikaraitaan muutospiste ilmaisemaan tätä muutosta. Oikeastaan et muokannutkaan tangenttia, vaan kahta eri tangentin määrittävää ominaisuutta: sen kulmaa ("Theta") ja sen pituutta ("Säde"). Tangenttipisteen avaaminen ominaisuuspaneeliin paljastaa, että kummankin mainitun ominaisuuden kohdalle on lisätty muutospiste.

Yhden ainoan tangenttikahvan liikuttamisen seurauksena asetetaan seuraavat muutospisteet:

 • tangentin pituus muuttui ("Säde")
 • tangentin kulma muuttui ("Theta")
  • tangentti muuttui ("Tangentti 1")
   • kärki muuttui ("Kärki 001")
    • kärjet muuttuivat ("Kärjet")

Näistä vain kaksi ensimmäistä ovat lehtimuutospisteitä — muut ovat niiden isämuutospisteitä (ja esi-isämuutospisteitä).

Asioiden nykytilanteessa on mahdollista poistaa vain yksi lehtimuutospiste kerrallaan. Jos esimerkiksi haluat poistaa edellä tangenttikahvaan tehdyn muutoksen, sinun täytyy avata tangentti ja poistaa sekä "Theta"- että "Säde"-muutospiste. Mahdollisuus poistaa kokonainen muutospisteiden puu yhdellä napsautuksella olisi kätevä, samoin kuin mahdollisuus valita useita muutospisteitä kerrallaan ja käsitellä niitä yhtenä könttinä.

Muutospisteiden muokkaus

Muutospisteden raahaaminen sivusuunnassa hiiren vasemalla napilla muuttaa sitä hetkeä, milloin ne vaikuttavat ominaisuuksiinsa. Jos raahaat isäominaisuuden muutospistettä, kaikki sen lapsimuutospisteet liikkuvat mukana.

Muutospisteen napsautus oikealla napilla näyttää kohdevalikon, joka sisältää seuraavat kohdat:

 • Hyppää: Asettaa tämänhetkisen ajan muutospisteen ajaksi.
 • Muokkaa muutospistettä: Näkyy vain yksilehtisille muutospisteille. Avaa ikkunan, josta voi muuttaa erinäisiä arvoja.
 • Kahdenna: Näkyy vain yksilehtisille muutospisteille. Tekee muutospisteestä kopion nykyiseen ajankohtaan.
 • Poista: Näkyy vain yksilehtisille muutospisteille. Poistaa muutospisteen.
 • Muuta tulo/lähtöinterp.: Näkyy vain monilehtisille muutospisteille. Mahdollistaa tulo- tai lähtöinterpoloinnin asetusten muuttamisen muutospisteille ja kaikille sen lapsille. Se muokataanko lähtö- vai tulopuolta riippuu siitä kumpaa muutospisteen puolikasta napsautetaan.

Interpolation

Each waypoint has an 'In' and an 'Out' interpolation setting, which determines the manner in which its parameter changes - whether it changes linearly over time, or follows a curve.

The 'In' interpolation defines how the parameter changes in the moments before the waypoint is reached, and 'Out' defines how it changes in the moments after the waypoint. Available interpolation types are as follows:

 • TCB Smooth: If you imagine a graph of the parameter's value against time, using the TCB interpolation type will fit a smooth curve between adjacent waypoints, much like the bline tool fits smooth curves between adjacent bline vertices.
 • Constant: Stops the animation.
 • Linear: The graph of parameter value against time is a straight line.
 • Ease In/Out: The graph is horizontal as it leaves the waypoint.
 • Manual: TODO (allows manual adjustment of TCB variables?)
 • Undefined: This is only shown for multi-leaf waypoints, where there is more than one different interpolation type amongst its leaf waypoints.

Graphical Representation

The color and shape of the waypoint as displayed in the timetrack indicates its interpolation type:

waypoint-colours.png

Each waypoint is split into two halves. The left half indicates its 'in interpolation' and the right half indicates its 'out interpolation', so many different combinations are possible. The following waypoints are from 5 vertices of a single bline:

waypoints-all.png

Note: the .sif file used to generate these screenshots is available. [1]

Here is an [http://dooglus.rincevent.net/synfig/interpolation.sif experimental .sif file] showing 25 different blobs, and how they move with different combinations of waypoints. It renders to a [http://dooglus.rincevent.net/synfig/interpolation.avi 634K .avi file], and is available in lower resolution on YouTube. Notice how:

 • the blobs with any red (constant) on them don't move at all
 • the yellow (linear) sides of blobs 'bounce' off the walls
 • the cyan (ease) sides slow gracefully to a halt at the walls
 • the green (TCB smooth) sides bounce at the top (the animation is a single down-and-up animation, looped, so there's no 'context' at the top for the TCB to fit the curve to) but act smoothly at the bottom
 • the purple (manual) sides act strangely (TODO!)

The 'undefined' (grey) symbol is used when the row in the timetrack dialog represents multiple waypoints. For example, the 'vertices' row represents all the vertices making up a bline. Each of those vertices can have multiple waypoints, each with different interpolations. If all the interpolations are the same, that interpolation's symbol will be used. Otherwise, the grey 'undefined' symbol is used.

The following waypoints are from the 'vertices' row of the same bline as before. Notice that since the left side of each of the waypoints is colored, indicating that the 'in' interpolation of the vertices are the same for all vertices, whereas the right side is grey, indicating that there is more than one 'out' interpolation in each column.

waypoints-undef.png

TODO: rewrite the above so it doesn't hurt the brain so much.


Languages Language: 

English • suomi • français