Weights parameter/cs

From Synfig Studio :: Documentation
< Weights parameter
Revision as of 00:49, 5 March 2017 by Want (Talk | contribs) (Created page with "<!-- Page info --> {{Title|Intenzita (Weights)}} {{Category|Parameters}} {{NewTerminology}} <!-- Page info end --> {{Literal|Intenzity}} (Weights) implicitních ploch (Bolls)...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština"Intenzity" (Weights) implicitních ploch (Bolls) – kruhových útvarů, jejichž středy jsou zároveň vrcholy na společné křivce – jsou, zároveň s nastavením poloměrů těchto ploch, důležitým faktorem pro výsledek jejich vzájemné interakce – tzv. izoplochu.


Languages Language: 

English • čeština