Údržba wiki

From Synfig Studio :: Documentation
< Wiki Improvements
Revision as of 14:18, 19 February 2017 by Want (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština • français


Tento web je založen na wiki. Pokud někde narazíte na chybu, nepřesnost, či nesmysl, můžete sami – pokud jste přihlášeným uživatelem – provést opravu.

Chcete-li se podílet na údržbě této wiki, tak vás mohou zajímat tyto stránky:

  • Seznam všech stránek
  • Stručné stránky
  • Stránky, kterým chybí obsah
  • Chybějící stránky – jsou stránky, na které odkazují linky některých stránek. Nejčastěji se jedná o stránky, které by bylo žádoucí doplnit. Může se ale také stát, že bylo chybně napsáno jméno cílové stránky. V takovém případě je na místě takový odkaz opravit.
  • Osiřelé stránky – jsou stránky na které nevede žádný odkaz wiki. To však neznamená, že by se na ně neodkazovalo odjinud. V tomto případě se obvykle jedná o stránky na které se odkazuje přímo z aplikace.
  • Chybějící kategorie – jsou kategorie, použité na stránkách, k nimž chybí stránka s obsahem
  • Nekategorizované stránky – každá stránka by měla být kategorizována. Toto jsou stránky, u kterých kategorizace schází.

Rozhodně je ale dobré, dříve než začnete dělat nějaké změny, navázat kontakt s někým, kdo již tady působí.


Languages Language: 

English • čeština • français