Winding Style Parameter/cs

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština


"Styl kliček" (Winding Style) můžete najít u těchto vrstev:

Jeho nastavení je pro Synfig rozhodující při vykreslování vrstvy v případě, je-li zobrazovaný bod 'uvnitř' nebo 'vně'.

  • Žádný (Non Zero) – výchozí nastavení
  • Sudá/Lichá (Even/Odd)

Nejlépe lze demonstrovat vliv tohoto parametru u plochy s obrysem, která má uvnitř smyčku:

Image:Goatse.png zdrojový .sif soubor

U horních obrázků mají plochy nastaven "Styl kliček" na "Žádný" (Non Zero), kdežto dolní na "Sudá/Lichá" (Even/Odd). Nastavení "Sudá/Lichá" má ten výsledný efekt, že v místech kde se překrývá plocha vznikají prázdná okna.

Levé obrázky mají nastaven "Styl kliček" na "Žádný" i u obrysu, kdežto obrázky napravo mají u obrysu "Styl kliček" na "Sudá/Lichá", a výsledkem je, že v místech kde se kříží obrysová čára vznikají prázdná okna.

Na stránce http://dooglus.rincevent.net/synfig/regions.html jsou ukázkové soubory, které demonstrují, jak parametr "Styl kliček" (Winding Style) funguje.


Languages Language: 

English • čeština