Rychlost animace (Animation Speed)

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština"Rychlost animace" (Animation Speed) je parametr Chaotické zkreslení (Noise Distort), který udává počet cyklů za sekundu, pro přepočet bodů výsledné deformace. Ve výchozím stavu má hodnotu 0 (deformace zůstává v průběhu času neměnná).


Languages Language: 

English • čeština