Command:Options/cs

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština

Dialogové okno Volby umožňuje nastaví základní volby pro aktuální dokument.