Command:Preview/cs

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština

F11: Otevře dialogové okno pro nastavení parametrů pro vyrenderování náhledu a otevře externí okno s náhledem animace aktuálního projektu.