Command:Quit/cs

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština • română

(CTRL+Q): Zavře všechny otevřené projekty a ukončí alikaci Synfig Studio. Pokud jsou u některého z otevřených souborů neuložené změny, tak se před jejich uzavřením objeví dialog s dotazem, jestli se mají uložit.