Vlastnosti

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština • françaisNezávislost na prostorovém rozlišení 
Synfig je založen na vektorové grafice. Všechny vrstvy se dynamicky počítají podle nastavených parametrů, takže změna rozlišení finální animace projektu nemá vliv na kvalitu výsledného obrazu. Pixelizace obrazu se u Synfigu může projevit pouze v případě naimportovaných rastrových obrázků, Nikdy se k ní nedojde u kresby, která je tvořena z jeho vlastních komponent.
Nezávislost na rozlišení 
Jednotlivá okénka se u vektorové animace automaticky dopočítávají v reálném čase, výsledkem je tak plynulý pohyb animovaných objektů, a to i přes nízký počet klíčových snímků.
Vysoce dynamický rozsah zobrazení 
Díky tomu, že při výpočtech pracuje Synfig s plovoucí desetinou čárkou, je Synfig při zpracování plošek pracovat s mnohem větším rozsahem jasu pixelů, než aktuálně zobrazuje, což umožňuje dosáhnout ve výsledku vysoce dynamického rozsahu zobrazení (HDRI). Tudíž i kvalitnějších světelných efektů a lepšího zobrazení barev.
Nástroje připravené na spolupráci s tabletem 
Nástroje pro malování jsou přizpůsobené pro práci s grafickým tabletem. Synfig umí pracovat s přítlakem, takže lze jednotlivé plošky počítačové animace kreslit stejně přirozeně jako bychom je malovali na papír.
Návrh aplikace orientovaný primárně pro autorskou práci 
I když to nemusí být ihned patrné, je Synfig Studio navrženo tak, aby poskytovalo maximální komfort všem tvůrcům animací. Kreslířům i animátorům.
Vestavěná podpora pro verzování souborů 
Nativní formát ".sfg" podporuje verzování souborů. Díky tomu lze mít v rámci jednoho souboru Synfigu uloženo více verzí, podle potřeby se k nim vracet, a dále je upravovat.
Barevné přechody založené na křivkách 
Na rozdíl od jiných aplikací pro práci s vektorovou grafikou, které pracují s SVG formátem, umožňuje Synfig tvořit barevné přechody – gradienty, s využitím křivek. Díky tomu, lze docílit měkkého stínování kresby, aniž by bylo nutné při animaci provádět korekturu obrazových vrstev pro každé okénko extra.
Vrstvy 
Synfig pracuje s mnoha typy vrstev: geometrickými tvary, barevnými přechody, filtry, vrstvami pro zkreslení obrazu, transformacemi, fraktály aj. Které lze dynamicky podle potřeby v čase měnit, vypínat i zapínat.

Pokud byste chtěli mít v Synfigu další funkce, napište je prosím do seznamu přání.


Languages Language: 

English • čeština • français