Implicitní plochy (Positive Only)

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština"Implicitní plochy" (Balls), jsou kruhové útvary, jejichž středy jsou zároveň vrcholy na společné křivce. Jejich vzájemnou interakcí vznikají tzv. "izoplochy"

S tímto efektem pracuje vrstva izoplochy, která však nezobrazuje ve výchozím nastavení všechny implicitní plochy, ale pouze tu část barevných bodů, která odpovídá kladným součtům barev jejich barevných přechodů.

Parametrem "implicitní plochy" lze zapnout zobrazení všech implicitních ploch, včetně jejich poloměrů.


Languages Language: 

English • čeština