Command:Open Recent/cs

From Synfig Studio :: Documentation
< Command:Open Recent
Revision as of 16:28, 16 March 2017 by Want (Talk | contribs) (Created page with "{{Title|Otevřít nedávný (Open Recent)}} {{Category|File Menu}} {{Literal|Otevřít nedávný}} (Open Recent) rozbalí dynamicky generované submenu s přehledem poslední...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština • français • română

"Otevřít nedávný" (Open Recent) rozbalí dynamicky generované submenu s přehledem posledních 25 (maximum) projektů na kterých se v poslední době pracovalo.