Ukončit (Quit)

From Synfig Studio :: Documentation
< Command:Quit
Revision as of 15:21, 16 March 2017 by Want (Talk | contribs) (Created page with "{{Title|Ukončit (Quit)}} {{Category|File Menu}} '''(CTRL+Q)''': Zavře všechny otevřené projekty a ukončí alikaci Synfig Studio. Pokud jsou u některého z otevřených...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština • română

(CTRL+Q): Zavře všechny otevřené projekty a ukončí alikaci Synfig Studio. Pokud jsou u některého z otevřených souborů neuložené změny, tak se před jejich uzavřením objeví dialog s dotazem, jestli se mají uložit.