Command:Revert/cs

From Synfig Studio :: Documentation
< Command:Revert
Revision as of 00:39, 9 February 2017 by Want (Talk | contribs) (Created page with "{{Title|Vrátit (Revert)}} {{Category|File Menu}} Při této volbě se natáhne do paměti zpět již uložená verzi projektu. V případě že ve stávající verzi projek...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština

Při této volbě se natáhne do paměti zpět již uložená verzi projektu.

V případě že ve stávající verzi projektu budou nějaké změny, budete upozorněni že projekt obsahuje změny, které nebyly uloženy.

Pokud tento dialog potvrdíte, bude s uzavřením stávající verze dokumentu ztrace i historie jeho změn. A z disku se načte uložená verze dokumentu.