Metaballs Layer/cs

From Synfig Studio :: Documentation
< Metaballs Layer
Revision as of 11:33, 5 March 2017 by Want (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština


Layer example metaballs icon.png

O vrstvě Izoplochy

"Izoplochy" (Metaballs) vznikají vzájemným prolínáním implicitních ploch – kruhových ploch, které mají svoje středy (Balls) na vrcholech na křivku, které mají kromě poloměru nastavenou také intenzitu (Weight), s jakou působí na své okolí.

Parametry izoplochy

Name Value Type
Type real icon.png Úroveň 0.000000 real
Type real icon.png Kolik bude… 1.000000 real
Type integer icon.png Blendovací metoda Composite integer
Type gradient icon.png Gradient
 
gradient
Type list icon.png Středy List list (Dynamic List)
Type list icon.png Poloměry List list (Dynamic List)
Type list icon.png Intenzita List list (Dynamic List)
Type real icon.png Levá barva 0.000000 real
Type real icon.png Pravá barva 1.000000 real
Type bool icon.png Implicitní plochy
 
bool

U vrstvy Izoplochy se pracuje s těmito specifickými parametry:

Gradient 
Barevný přechod, který se používá pro vizualizaci intenzity
Středy (Balls) 
Seznam středů implicitních ploch na křivce, které jsou zároveň jejími vertexy.
Poloměry (Radii) 
Seznam poloměrů implicitních ploch. Ve výchozím stavu mají všechny izoplochy stejný poloměr – 2,5
Intenzita (Weights) 
Je seznam s hodnotou intenzity implicitních ploch na křivce. Ve výchozím stavu mají všechny stejnou hodnotu – 1
Vizuální efekt vzájemného působení vzniká aplikací barevného přechodu, kdy je výsledná barva bodu na ploše výsledkem součtu intezity okolních implicitních ploch.
Levá barva 
Výchozí hodnota – 0. Tzn. že je pro vykreslení pozadí použita levá krajní barva gradientu.
Pravá barva 
Výchozí hodnota – 1. Znamená, že barevný přechod bude začínat ve středech, z plné barvy, která je na pravé straně zvoleného gradientu-
  • Budou-li hodnoty nastaveny obráceně, bude barevný přechod vykreslen v obráceném pořadí.
  • Bude-li váha barev nastavena pro obě strany stejná, nebude mít vygenerovaná izoplocha žádný barevný přechod, ale budou použity pouze krajní hodnoty barev. Ovšem pouze v případě, že půjde o hodnotu menší než 1.
  • Čím menší je rozdíl hodnot mezi levou a pravou barvou, tím ostřejší nastavení prahu a menší rozsah barev při finálním vykreslení.
Implicitní plochy 
je-li tato volba aktivní, jsou vykresleny také implicitní plochy, nejenom výsledek jejich vzájemné interakce

Přidání další implicitní plochy

Se dělá stejným způsobem, jako když se přidává další bod na křivku při kreslení – stačí kliknout pravým tlačítkem myši nad křivkou, a z otevřeného kontextového menu zvolit "Přidat položku". Ovšem aby z takto přidaného bodu vznikla další implicitní plocha, je nutné stejným způsobem v panelu Parametry přidat do seznamu Poloměry pro nový střed poloměr, a do seznamu Intenzita intenzitu nové implicitní plochy.
note end


Languages Language: 

English • čeština