Bod (Point)

From Synfig Studio :: Documentation
< Point Parameter
Revision as of 12:54, 5 March 2017 by Want (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • češtinaPro popis umístění a velikosti pravoúhlých objektů v rámci plošky se používají dva vzájemné protilehlé body (corners) Bod 1 & Bod 2, specifikované souřadnicemi v ose X a Y

Setkáte se s nimi u vrstvy:


Languages Language: 

English • čeština