Template:PropertiesOtherTab/sr

From Synfig Studio :: Documentation
< Template:PropertiesOtherTab
Revision as of 20:52, 5 June 2016 by Jay (Talk | contribs) (First completion)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Поставке стварања Језичак Остало 1.0.1.png
 TODO Написати (објашњење употребе параметара у језичку „Остало“ те дељења података из Template:PropertiesOtherTab/sr )
 • Забрави и увежи
  • Ширина слике
  • Висина слике
  • Однос дим. слике
  • Премери слику
  • Ширина пиксела
  • Висина пиксела
  • Однос дим. пиксела
 • Жижа
  • Жижа х:/у:

Промена величине платна (анимације)

У језичку „Остало“, одзначити све у групи „Забрави и увежи“:

Особине платна за промену величине 1.0.1.png

Онда уредити параметре слике „Ширина“ и „Висина“. Овим ће да се промени величина платна, а уједно ће да се мења и величина садржаја платна.

Промена величине платна уз задржавање односа димензија садржаја платна

У језичку „Остало“, у групи „Забрави и увежи“, означити „Однос дим. слике“, „Премери слику“ и „Однос дим. пиксела“.

Онда уредити параметре слике „Ширина“ и „Висина“. Овим ће да се промени величина платна, прилагођавајући његове садржаје уз задржавање односа њихових димензија. Ово значи да ће, чак и када се мења „однос димензија слике“, квадрат пре промене величине платна, да буде квадрат и после промене величине платна.

Проширење платна

У језичку „Остало“, у групи „Забрави и увежи“, означити само „Однос дим. пиксела“:

Особине платна за проширење 1.0.1.png

Онда уредити параметре слике „Ширина“ и „Висина“. Овим ће да се задржи величина садржаја платна, али ће да се дода додатни простор около њега (горе-доле и лево-десно).На крају, како ова подешавања могу да доведу у забуну чак и искусније људе, погледајте незваничну страницу са размишљањима (на енгл. језику) о димензијама тј. величини слике.