Command:Save/cs

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština

ControlS: Uloží aktuální dokument

Tuto volbu požijte k uložení aktuálního projektu na disk. Pokud jde o nový projekt, který dosud nebyl uložen, otevře se dialogové okno, stejné jako pro volbu Uložit jako (Save as). V případě, že soubor projektu již byl jednou uložen, bude nahrazen uložený soubor aktualizovanou verzí dokumentu.

Viz nastavení intervalu automatického zálohování v dialogu Nastavení.