Kruhové rozostření (Radial Blur)

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština


Layer blur blur icon.png

O vrstvě Kruhové rozostření

"Kruhové rozostření" (Radial Blur), vyvolává iluzi rozptýlení objektů překrytých vrstev do prostoru vygenerováním barevných přechodů směrem k vnějšímu okraji plochy, vymezenému kružnicí.

Parametry kruhového rozostření

Jak bude vypadat Kruhové rozostření (Radial Blur), určují tyto parametry:

  • Pozice (Origin) – která určuje střed kružnice, co vymezuje vnější okraj plochy k rozptýlení
  • Velikost (Size) – vymezuje poloměr této kružnice. Při hodnotě 1u odpovídá poloměr vzdálenosti mezi bodem Pozice (Origin) a nejvzdálenějším bodem na plošce.
  • Blednutí (Fade Out) – booleanský parametr, který určuje jestli bude vygenerovaný barevný přechod mít lineární, či exponenciální průběh.


Name Value Type
Type real icon.png Úroveň 0.000000 real
Type real icon.png Kolik bude… 1.000000 real
Type integer icon.png Blendovací metoda Composite integer
Type vector icon.png Pozice 0.000000u,0.000000u vector
Type real icon.png Velikost 0.200000 real
Type bool icon.png Blednutí
 
bool

Příklady

  • Pro ilustrační animované gify byla použita vrstva Star Layer se středem uprostřed plošky s obrysem o šířce 0.05u
  • Ukázková animace je složena ze 120 snímků, a Velikost (Size) se v jejím průběhu zvětšuje z 0u,0u na 1u,1u
  • Při renderování obrázků byla kvalita nastavena na 9 a vyhlazování na 1

První ukázková animace má vypnutý parametr Blednutí (Fade Out)

Bez blednutí S blednutím

Synfig soubor ze kterého byly vytvořeny ukázkové animace - Media:radial_blur.sifz

Viz též

  • Stručný přehled parametrů všech vrstev: Layer
  • Blur Layer – nejčastěji používaný typ rozostření.
  • Motion Blur Layer – rozostření, které se používá pro naznačení rychlého pohybu (simuluje rozostření, jaké vzniká u fotografie při delší expozici.


Languages Language: 

English • čeština