Muutospiste

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • suomi • français

Warning!

This page contains outdated information.

The release of Synfig Studio 0.64.0 introduced new terminology and this translated page needs to be updated according to original English text.

You can help updating this page - see instructions here. Thank you!

warning end


Johdanto

Muutospisteet ovat aikaraita-paneelissa näkyviä symboleita. Aina kun jotain ominaisuutta muutetaan animaatiomuokkaus-tilassa, syntyy uusi muutospiste. Esimerkiksi kun liikutat B-viivan jonkin kärjen tangenttikahvaa, asetetaan aikaraitaan muutospiste ilmaisemaan tätä muutosta. Oikeastaan et muokannutkaan tangenttia, vaan kahta eri tangentin määrittävää ominaisuutta: sen kulmaa ("Theta") ja sen pituutta ("Säde"). Tangenttipisteen avaaminen ominaisuuspaneeliin paljastaa, että kummankin mainitun ominaisuuden kohdalle on lisätty muutospiste.

Yhden ainoan tangenttikahvan liikuttamisen seurauksena asetetaan seuraavat muutospisteet:

 • tangentin pituus muuttui ("Säde")
 • tangentin kulma muuttui ("Theta")
  • tangentti muuttui ("Tangentti 1")
   • kärki muuttui ("Kärki 001")
    • kärjet muuttuivat ("Kärjet")

Näistä vain kaksi ensimmäistä ovat lehtimuutospisteitä — muut ovat niiden isämuutospisteitä (ja esi-isämuutospisteitä).

Asioiden nykytilanteessa on mahdollista poistaa vain yksi lehtimuutospiste kerrallaan. Jos esimerkiksi haluat poistaa edellä tangenttikahvaan tehdyn muutoksen, sinun täytyy avata tangentti ja poistaa sekä "Theta"- että "Säde"-muutospiste. Mahdollisuus poistaa kokonainen muutospisteiden puu yhdellä napsautuksella olisi kätevä, samoin kuin mahdollisuus valita useita muutospisteitä kerrallaan ja käsitellä niitä yhtenä könttinä.

Muutospisteiden muokkaus

Muutospisteden raahaaminen sivusuunnassa hiiren vasemalla napilla muuttaa sitä hetkeä, milloin ne vaikuttavat ominaisuuksiinsa. Jos raahaat isäominaisuuden muutospistettä, kaikki sen lapsimuutospisteet liikkuvat mukana.

Muutospisteen napsautus oikealla napilla näyttää kohdevalikon, joka sisältää seuraavat kohdat:

 • Hyppää: Asettaa tämänhetkisen ajan muutospisteen ajaksi.
 • Muokkaa muutospistettä: Näkyy vain yksilehtisille muutospisteille. Avaa ikkunan, josta voi muuttaa erinäisiä arvoja.
 • Kahdenna: Näkyy vain yksilehtisille muutospisteille. Tekee muutospisteestä kopion nykyiseen ajankohtaan.
 • Poista: Näkyy vain yksilehtisille muutospisteille. Poistaa muutospisteen.
 • Muuta tulo/lähtöinterp.: Näkyy vain monilehtisille muutospisteille. Mahdollistaa tulo- tai lähtöinterpoloinnin asetusten muuttamisen muutospisteille ja kaikille sen lapsille. Se muokataanko lähtö- vai tulopuolta riippuu siitä kumpaa muutospisteen puolikasta napsautetaan.

Interpolointi

Kaikille muutospisteille voi asettaa tulo- ja lähtöinterpoloinnin, joka kertoo millä tavalla siihen liittyvä ominaisuus muuttuu — ajan suhteen suoraviivaisesti vai käyrää seuraten.

Tulointerpolointi ohjaa ominaisuuden muuttumista muutospistettä edeltävänä aikana, ja lähtöinterpolointi sen jälkeisenä aikana. Käytettävissä on seuraavat interpolointityypit:

 • KJV-pehmeä: Jos ominaisuuden muutos ajan suhteen ajatellaan kuvaajana, KJV-interpolointi sovittaa pehmeän käyrän peräkkäisten muutospisteiden väliin, suurinpiirtein samaan tapaan kuin B-viivatyökalu sovittaa pehmeitä käyriä peräkkäisten kärkipisteiden välille.
 • Vakio: Keskeyttää animaation.
 • Suoraviivainen: Ominaisuuden kuvaaja ajan suhteen on suora viiva.
 • Rauhallinen tulo/lähtö: Kuvaaja on vaakatasossa, kun se lähtee muutospisteestä.
 • Käsisäätöinen: (KJV-arvojen säätö käsin?)
 • Määrittelemätön: Tämä näkyy vain monilehtisissä muutospisteissä, kun sen lehtimuutospisteiden joukossa on erilaisia interpolointityyppejä.

Ulkonäkö

Aikaraidassa näytettävien muutospisteiden symboloiden väri ja muoto kertovat muutospisteen interpolointityypin:

waypoint-colours.png

Kaikki muutospisteet on jaettu kahteen puolikkaaseen. Vasen puoli kuvaa pisteen tulointerpolointia ja oikea puoli sen lähtöinterpolointia. Siksipä mahdollisia yhdistelmiä on iso joukko. Seuraavat muutospisteet on saatu yhden B-viivan viidestä kärjestä:

waypoints-all.png

Huom: kuvien valmistukseen käytetyn .sif-tiedoston voi ladata. [1]

Täällä on [http://dooglus.rincevent.net/synfig/interpolation.sif kokeeksi tehty .sif-tiedosto], joka näyttää 25 pallukkaa ja niiden liikkeen eri muutospisteyhdistelmien kanssa. Siitä tulee 634-kiloinen .avi-tiedosto, ja sen voi ladata matalatarkkuuksisena versiona YouTubesta. Pane merkille, että:

 • pallukat, joissa on punaista (vakio) eivät liiku ollenkaan
 • keltaiset (suoraviivaiset) puoliskot "pomppaavat" seinistä
 • siniset (rauhalliset) puoliskot liukuvat pehmeästi seinän viereen
 • vihreät (KJV-pehmeät) puoliskot pomppaavat ylhäällä (animaatio on yksinkertainen alas-ylös-animatio, jota ajetaan kehässä, joten ylälaidassa ei ole "ympäristöä", johon KJV voisi sovittaa käyrän), mutta kääntyvät pehmeästi alhaalla
 • violetit (käsisäätöiset) puoliskot käyttäytyvät omituisesti

Määrittelemätöntä (harmaata) symbolia käytetään, kun aikaraitapaneelin rivi sisältää useita muutospisteitä. Esimerkiksi rivi "kärjet" sisältää kaikki B-viivaan kuuluvat kärjet. Kullakin kärjellä voi olla useita muutospisteitä, joilla on kaikilla eri interpolointi. Jos kaikilla on sama interpolointi, käytetään vastaavaa symbolia. Muussa tapauksessa näytetään harmaa "määrittelemätön"-symboli.

Seuraavat muutospisteet ovat edellä mainitun B-viivan "kärjet"-riviltä. Siitä, että kaikkien muutospisteiden vasen puoli on värillinen, voi päätellä, että kaikkien kärkien tulointerpolointi on sama, ja vastaavasti harmaasta oikeasta puolesta voi päätellä, että kaikissa sarakkeissa on useita eri lähtöinterpolointeja.

waypoints-undef.png


Languages Language: 

English • suomi • français