SVG Import

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • español • français • italiano • română • русский

Warning!

This page contains outdated information.

The release of Synfig Studio 0.64.0 introduced new terminology and this translated page needs to be updated according to original English text.

You can help updating this page - see instructions here. Thank you!

warning end


Navigation Navigation:  Manual>>

Extensia pentru export Inkscape SIF

Extensia pentru Inkscape converteste fisierele SVG in fisiere Synfig Studio (.sif), fiind metoda cea mai recomandata. Aceasta extensie poate fi gasita in sectiunea de descarcare Scripts & Tools.

Importare SVG direct in Synfig Studio

In ultimele versiuni Synfig (incepand cu 0.62.02) exista o optiune de importare fisiere SVG, in meniul File -> Import. Functioneaza mai bine folosind optiunile de mai jos, dar exista probleme la importarea corecta a unor elemente SVG. Vedeti acest articol in forum pentru unele sfaturi.

 • Mai intai importul poate esua, incercati sa importati acelasi fisier de doua ori.
 • In sistemul de operare Ubuntu, versiunea 0.62.02 lucreaza mai bine comparativ cu versiunea 0.63.00.

Alte optiuni

Optiunile descrise mai jos sunt pentru versiunile mai vechi sau optiuni speciale pentru experti.

Optiunea 1

Foloseste un stylesheet XSLT 2.0 pentru a transforma SVG XML in Synfig XML.

Obiective

Transforma o imagine SVG intr-un fisier Synfig in vederea importarii acestuia. Prima data postat in forum: http://synfig.org/forums/viewtopic.php?t=30

Cerinte preliminare

 1. Asigurati-va ca este instalat Java runtime environment.
 2. Obtineti o versiune recenta a procesorului SAXON XSLT pentru Java de pe site-ul http://saxon.sourceforge.net/. Versiunea recomandata: Saxon-SA 9.0 (saxonsa9-0-0-2j.zip).
 3. Extrageti pachetul SAXON intr-un folder la alegere. Ca exemplu, vom folosi d:\saxon in cele ce urmeaza. Folderul va contine cateva fisiere cu extensia JAR.
 4. Creati fisierul d:\saxon\svg2synfig.xsl care sa contina codul de mai jos ([[#svg2synfig.xsl|]]).

Cerinte optionale pentru sistemul de operare Windows

Daca nu doriti sa folositi linia de comanda, creati un fisier batch d:\saxon\svg2synfig.bat cu acest continut:

@java -jar %0\..\saxon9.jar -xsl:%0\..\svg2synfig.xsl %1 > %0\..\synfig.sif
@pause

Transformarea unui fisier SVG in fisier Synfig

Fisierul batch pentru Windows

 1. Trageti fisierul SVG peste svg2synfig.bat.

Linie de comanda

 1. Schimbati directorul la d:\saxon.
 2. Tastati comanda urmatoare (inlocuiti your_input.svg cu calea la fisierul SVG):
java -jar saxon9.jar -xsl:svg2synfig.xsl your_input.svg > synfig.sif

Rezultat

In cazul in care conversia s-a realizat cu succes, rezultatul va fi scris in fisierul d:\saxon\synfig.sif. Putei deschide acest fisier in Synfig.

Limitari

 • E posibil sa nu mearga cu SaxonB (versiunea FOSS)
 • Fisierele SVG comprimate (svgz) trebuie mai intai decomprimate.
 • Doar obiecte de tip cale SVG sunt suportate. Incercati sa convertiti toate obiectele in obiecte de tip cale (path).
 • Este suporta doar un subset de elemente-cale. Toate nodurile din cale trebuie sa aiba "split tangents", iar segmentele de cale trebuie sa fie curbe.
 • Trecerea de culoare (gradient) nu este suportata.
 • Sunt suportate doar transformarile de baza.
 • Umplerea de culoare si conturul pe acelasi obiect nu sunt suportate.

svg2synfig.xsl

<xsl:stylesheet version="2.0" exclude-result-prefixes="#all"
		xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
		xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
		xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
		xmlns:math="http://exslt.org/math">
	<xsl:output method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8"/>

	<xsl:template match="/">
		<xsl:apply-templates/>
	</xsl:template>

	<xsl:template match="svg:svg">
		<xsl:variable name="width" select="math:units_to_px(@width)"/>
		<xsl:variable name="height" select="math:units_to_px(@height)"/>
		<xsl:variable name="has_view_box" select="matches(@viewBox, '(\d+\s){3}\d+')"/>
		<canvas version="0.2" id="{@id}"
				width="{if ($has_view_box) then replace(@viewBox, '(\d+)\s(\d+)\s(\d+)\s(\d+)', '$3') else $width}"
				height="{if ($has_view_box) then replace(@viewBox, '(\d+)\s(\d+)\s(\d+)\s(\d+)', '$4') else $height}"
				view-box="{if ($has_view_box) then @viewBox else concat('0 0 ', $width, ' ', $height)}">
			<xsl:apply-templates select="svg:g|svg:svg|svg:path"/>
		</canvas>
	</xsl:template>

	<xsl:template match="svg:g">
		<layer type="PasteCanvas" active="true" version="0.1" desc="{@id}">
			<param name="canvas">
				<canvas>
					<xsl:apply-templates/>
				</canvas>
			</param>
		</layer>
	</xsl:template>

	<xsl:template match="svg:path">
		<xsl:variable name="style">
			<xsl:for-each select="ancestor-or-self::*">
				<xsl:sort select="position()" data-type="number" order="descending"/>
				<xsl:value-of select="concat(@style, ';fill:', @fill, ';stroke:', @stroke, ';stroke-width:', @stroke-width, ';')"/>
			</xsl:for-each>
		</xsl:variable>
		<xsl:variable name="self" select="."/>
		<xsl:variable name="is_fill" select="not(matches(replace($style, 'fill:[^n;][^o].*', ''), 'fill:none'))"/>
		<xsl:analyze-string select="@d" regex="m[^z]+(z|$)" flags="i">
			<xsl:matching-substring>
				<layer type="{if ($is_fill) then 'region' else 'outline'}" version="0.1" desc="{$self/@id}">
					<xsl:call-template name="style-to-color">
						<xsl:with-param name="style" select="replace(replace($style, ':none.*', ''), if ($is_fill) then '.*fill:([^;]+).*' else '.*stroke:([^;]+).*', '$1')"/>
					</xsl:call-template>
					<xsl:if test="not ($is_fill)">
						<xsl:call-template name="style-to-width">
							<xsl:with-param name="style" select="replace($style, '.*stroke-width:([^;]+).*', '$1')"/>
						</xsl:call-template>
					</xsl:if>
					<param name="bline">
						<bline type="bline_point" loop="{matches(., 'z', 'i')}">
							<xsl:call-template name="path-to-bline">
								<xsl:with-param name="path" select="."/>
								<xsl:with-param name="node" select="$self" tunnel="yes"/>
							</xsl:call-template>
						</bline>
					</param>
				</layer>
			</xsl:matching-substring>
		</xsl:analyze-string>
	</xsl:template>

	<xsl:template name="path-to-bline">
		<xsl:param name="path"/>
		<xsl:variable name="stripped" select="replace(replace(translate($path, ',', ' '), '(\d)-', '$1 -'), '\s*([a-z]+)\s*', '$1', 'i')"/>
		<xsl:variable name="closed" select="if (matches($stripped, 'z', 'i')) then $stripped else replace($stripped, 'm([-\d.]+\s[-\d.]+).*$', '$0l$1z', 'i')"/>
		<xsl:variable name="tmp" select="replace($closed, '([-\d.]+\s[-\d.]+)l([-\d.]+\s[-\d.]+)', '$1c$1 $2 $2', 'i')"/>
		<xsl:variable name="curve" select="replace($tmp, '([-\d.]+\s[-\d.]+)l([-\d.]+\s[-\d.]+)', '$1c$1 $2 $2', 'i')"/>
		<xsl:analyze-string select="$curve" regex="\s([-\d.]+\s[-\d.]+)\s[-\d.]+\s[-\d.]+z" flags="i">
			<xsl:matching-substring>
				<xsl:analyze-string select="concat(regex-group(1), $curve)" regex="([-\d.]+)\s([-\d.]+)[m\s]([-\d.]+)\s([-\d.]+)c([-\d.]+)\s([-\d.]+)" flags="i">
					<xsl:matching-substring>
						<xsl:call-template name="node-to-bline-point">
							<xsl:with-param name="c1_x" select="regex-group(1)"/>
							<xsl:with-param name="c1_y" select="regex-group(2)"/>
							<xsl:with-param name="x" select="regex-group(3)"/>
							<xsl:with-param name="y" select="regex-group(4)"/>
							<xsl:with-param name="c2_x" select="regex-group(5)"/>
							<xsl:with-param name="c2_y" select="regex-group(6)"/>
						</xsl:call-template>
					</xsl:matching-substring>
				</xsl:analyze-string>
			</xsl:matching-substring>
		</xsl:analyze-string>
	</xsl:template>

	<xsl:template name="node-to-bline-point">
		<xsl:param name="x"/>
		<xsl:param name="y"/>
		<xsl:param name="c1_x"/>
		<xsl:param name="c1_y"/>
		<xsl:param name="c2_x"/>
		<xsl:param name="c2_y"/>
		<xsl:param name="node" tunnel="yes"/>
		<xsl:variable name="transform">
			<xsl:for-each select="$node/ancestor-or-self::*/@transform">
				<xsl:value-of select="."/>
			</xsl:for-each>
		</xsl:variable>
		<xsl:variable name="t" select="math:resolve_transform($transform)"/>
		<xsl:variable name="transformed_x" select="$t[5] + $t[1] * xs:float($x) + $t[3] * xs:float($y)"/>
		<xsl:variable name="transformed_y" select="$t[6] + $t[2] * xs:float($x) + $t[4] * xs:float($y)"/>
		<xsl:variable name="transformed_c1_x" select="$t[5] + $t[1] * xs:float($c1_x) + $t[3] * xs:float($c1_y)"/>
		<xsl:variable name="transformed_c1_y" select="$t[6]+ $t[2] * xs:float($c1_x) + $t[4] * xs:float($c1_y)"/>
		<xsl:variable name="transformed_c2_x" select="$t[5] + $t[1] * xs:float($c2_x) + $t[3] * xs:float($c2_y)"/>
		<xsl:variable name="transformed_c2_y" select="$t[6]+ $t[2] * xs:float($c2_x) + $t[4] * xs:float($c2_y)"/>
		<entry>
			<composite type="bline_point">
				<point>
					<vector>
						<x><xsl:value-of select="$transformed_x"/></x>
						<y><xsl:value-of select="$transformed_y"/></y>
					</vector>
				</point>
				<width>
					<real value="1"/>
				</width>
				<origin>
					<real value="0.5"/>
				</origin>
				<split>
					<bool value="true"/>
				</split>
				<t1>
					<xsl:call-template name="vector-pair-to-radial">
						<xsl:with-param name="origin-x" select="$transformed_c1_x"/>
						<xsl:with-param name="origin-y" select="$transformed_c1_y"/>
						<xsl:with-param name="x" select="$transformed_x"/>
						<xsl:with-param name="y" select="$transformed_y"/>
					</xsl:call-template>
				</t1>
				<t2>
					<xsl:call-template name="vector-pair-to-radial">
						<xsl:with-param name="origin-x" select="$transformed_x"/>
						<xsl:with-param name="origin-y" select="$transformed_y"/>
						<xsl:with-param name="x" select="$transformed_c2_x"/>
						<xsl:with-param name="y" select="$transformed_c2_y"/>
					</xsl:call-template>
				</t2>
			</composite>
		</entry>
	</xsl:template>

	<xsl:template name="vector-pair-to-radial">
		<xsl:param name="x"/>
		<xsl:param name="y"/>
		<xsl:param name="origin-x"/>
		<xsl:param name="origin-y"/>
		<xsl:variable name="dx" select="xs:float($x) - xs:float($origin-x)"/>
		<xsl:variable name="dy" select="xs:float($y) - xs:float($origin-y)"/>
		<xsl:variable name="d" select="math:sqrt($dx * $dx + $dy * $dy)"/>
		<xsl:variable name="angle" select="math:atan2($dy, $dx)"/>
		<radial_composite type="vector">
			<radius>
				<real value="{$d * 3}"/>
			</radius>
			<theta>
				<angle value="{$angle * 57.295779513082320876798154814105}"/>
			</theta>
		</radial_composite>
	</xsl:template>

	<xsl:template name="style-to-width">
		<xsl:param name="style"/>
		<xsl:if test="matches($style, '^\d')">
			<param name="width">
				<real value="{math:units_to_px($style)}"/>
			 </param>
		</xsl:if>
	</xsl:template>

	<xsl:template name="style-to-color">
		<xsl:param name="style"/>
		<xsl:if test="matches($style, '#')">
			<xsl:analyze-string select="concat($style, ';')" regex="#([\da-f]{{2}})([\da-f]{{2}})([\da-f]{{2}});">
				<xsl:matching-substring>
					<param name="color">
						<color>
							<r><xsl:value-of select="math:hex_to_color(regex-group(1))"/></r>
							<g><xsl:value-of select="math:hex_to_color(regex-group(2))"/></g>
							<b><xsl:value-of select="math:hex_to_color(regex-group(3))"/></b>
							<a><xsl:value-of select="if (matches($style, 'fill-opacity:')) then math:power(xs:float(replace($style, '.*fill-opacity:([-\d.]+).*', '$1')), 1 div 2.2) else 1"/></a>
						</color>
					</param>
				</xsl:matching-substring>
			</xsl:analyze-string>
		</xsl:if>
		<xsl:if test="matches($style, 'rgb')">
			<xsl:analyze-string select="concat($style, ';')" regex="rgb[(\s]+([-\d.]+)[,\s]+([-\d.]+)[,\s]+([-\d.]+)[\s)]+;">
				<xsl:matching-substring>
					<param name="color">
						<color>
							<r><xsl:value-of select="math:power(xs:float(regex-group(1)) div 255, 2.2)"/></r>
							<g><xsl:value-of select="math:power(xs:float(regex-group(2)) div 255, 2.2)"/></g>
							<b><xsl:value-of select="math:power(xs:float(regex-group(3)) div 255, 2.2)"/></b>
							<a>1</a>
						</color>
					</param>
				</xsl:matching-substring>
			</xsl:analyze-string>
		</xsl:if>
		<xsl:if test="matches($style, 'url')">
			<param name="color">
				<color><r>0.5</r><g>0.5</g><b>0.5</b><a>0.5</a>	</color>
			</param>
		</xsl:if>
	</xsl:template>

	<xsl:function name="math:resolve_transform">
		<xsl:param name="transform"/>
			<xsl:variable name="stripped" select="replace(replace($transform, 'translate\(', 'X(1,0,0,1,'), 'matrix', 'X')"/>
			<xsl:analyze-string select="concat('X(1,0,0,1,0,0)', $stripped)" regex="(.*)X\((-?[\d.]+),(-?[\d.]+),(-?[\d.]+),(-?[\d.]+),(-?[\d.]+),(-?[\d.]+)\)[^X]*X\((-?[\d.]+),(-?[\d.]+),(-?[\d.]+),(-?[\d.]+),(-?[\d.]+),(-?[\d.]+)\).*">
				<xsl:non-matching-substring>
					<xsl:sequence select="(1,0,0,1,0,0)"/>
				</xsl:non-matching-substring>
				<xsl:matching-substring>
					<xsl:variable name="a2" select="xs:float(regex-group(8))"/>
					<xsl:variable name="b2" select="xs:float(regex-group(9))"/>
					<xsl:variable name="c2" select="xs:float(regex-group(10))"/>
					<xsl:variable name="d2" select="xs:float(regex-group(11))"/>
					<xsl:variable name="e2" select="xs:float(regex-group(12))"/>
					<xsl:variable name="f2" select="xs:float(regex-group(13))"/>
					<xsl:variable name="a1" select="xs:float(regex-group(2))"/>
					<xsl:variable name="b1" select="xs:float(regex-group(3))"/>
					<xsl:variable name="c1" select="xs:float(regex-group(4))"/>
					<xsl:variable name="d1" select="xs:float(regex-group(5))"/>
					<xsl:variable name="e1" select="xs:float(regex-group(6))"/>
					<xsl:variable name="f1" select="xs:float(regex-group(7))"/>
					<xsl:variable name="p" select="($a1*$a2+$c1*$b2,$b1*$a2+$d1*$b2,$a1*$c2+$c1*$d2,$b1*$c2+$d1*$d2,$a1*$e2+$c1*$f2+$e1,$b1*$e2+$d1*$f2+$f1)"/>
					<xsl:variable name="remainder" select="replace(regex-group(1), 'X\(1,0,0,1,0,0\)', '')"/>
					<xsl:choose>
						<xsl:when test="matches($remainder, 'X')">
							<xsl:variable name="recursion" select="concat($remainder, 'X(', $p[1], ',', $p[2], ',', $p[3], ',', $p[4], ',', $p[5], ',', $p[6], ')')"/>
							<xsl:sequence select="math:resolve_transform($recursion)"/>
						</xsl:when>
						<xsl:otherwise>
							<xsl:sequence select="$p"/>
						</xsl:otherwise>
					</xsl:choose>
				</xsl:matching-substring>
			</xsl:analyze-string>
	</xsl:function>

	<xsl:function name="math:hex_to_color" as="xs:float">
		<xsl:param name="hex"/>
		<xsl:value-of select="math:power(xs:float(string-length(substring-before('0123456789abcdef', substring($hex,1,1))) * 16 + string-length(substring-before('0123456789abcdef', substring($hex,2,1)))) div 255, 2.2)"/>
	</xsl:function>

	<xsl:function name="math:units_to_px" as="xs:float">
		<xsl:param name="size"/>
		<xsl:analyze-string select="$size" regex="^([-\d.]+)([a-z%]*)$">
			<xsl:matching-substring>
				<xsl:variable name="factor">
					<xsl:choose>
						<xsl:when test="regex-group(2) = 'pt'">1.25</xsl:when>
						<xsl:when test="regex-group(2) = 'em'">16</xsl:when>
						<xsl:when test="regex-group(2) = 'mm'">3.54</xsl:when>
						<xsl:when test="regex-group(2) = 'pc'">15</xsl:when>
						<xsl:when test="regex-group(2) = 'cm'">35.43</xsl:when>
						<xsl:when test="regex-group(2) = 'in'">90</xsl:when>
						<xsl:otherwise>1</xsl:otherwise>
					</xsl:choose>
				</xsl:variable>
				<xsl:value-of select="xs:float($factor) * xs:float(regex-group(1))"/>
			</xsl:matching-substring>
		</xsl:analyze-string>
	</xsl:function>
</xsl:stylesheet>

Optiunea 2

Este un program in C realizat de akagogo care foloseste libxml pentru a converti SVG in format Synfig.

http://none.carlos.googlepages.com/svgtosif.zip

Instalare

Se ruleaza obisnuitul ./configure && make && sudo make install - sistem de operare Linux

Folosire

Fisierele SVG trebuie sa se afle intr-un folder numit data. Daca doriti sa rulati comanda din directorul parinte, folosind doar numele fisieruluica argument in comanda. Deci daca:

 • Sunteti in folderul "/example", va trebui sa creati un folder numit "/example/data" in care sa puneti fisierul "file.svg".
 • Apoi rulati comanda svgtosif file.svg unde "/example" este folderul curent de lucru.

Dupa cum se vede, nu e o metoda prea prietenoasa. Pentru a rezolva aceasta problema, folositi urmatorul bash script:

#!/bin/bash
mkdir data
cp "$1" data/
/usr/local/bin/svgtosif "$1"
NAME=`echo "$1" | cut -d "." -f 1`
cp "data/$NAME.sif" .
rm data/*
rmdir data
echo "Conversion complete!"

Puneti aceste linii intr-un fisier numit "svg2sif" (sau oricare alt nume, dar diferit de "svgtosif") - fisierul trebuie sa se afle intr-un director PATH (sugeram /usr/bin). Apoi:

chmod +x /usr/bin/svg2sif 

Asta e tot. Acum folositi:

svg2sif <file.svg>

si veti obtine fisierul a .sif in acelasi folder de lucru.


Languages Language: 

English • español • français • italiano • română • русский