Platná konvence pro pojmenování Synfigu

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Navigation Navigation:  <<Writer Documentation>>

Konvence

  • synfig je příkaz, kterým se volá renderovací jádro. Píše se malými písmeny a v článcích by měl být napsaný stejným typem písma, jako se používá ukázkové výpisy z příkazové řádky. Takto: <code>synfig</code>
  • synfigstudio je příkaz, kterým se spouští GUI. Pokud jde o psaní ve wiki, platí pro něj totéž.
  • Synfig Project je jméno celého projektu, které zahrnuje: software, instalační balíčky, dokumentaci, web, atd.
  • Synfig je obecné jméno, používané pro pojmenování aplikace v dokumentaci a článcích, pokud nehovoří jmenovitě o příkazech synfig resp. synfigstudio.
  • Synfig Studio je jméno, které může být použito v dokumentaci, a všude tam, kde máme na mysli grafické prostředí aplikace (GUI).


Použití

Název Synfig Animation Studio může být nahrazen podle situace některým s výše uvedených názvů.

Na fórech, ve wiki, na webových stránkách, aj.platí výše uvedená pravidla.


Navigation Navigation:  <<Writer Documentation>>